Community Support Framework

San PFN/FTC (2000-2006) bhí; infheistíocht de €57 billiún i gceist as cistí; , Príobháideacha agus AE i dtaca le tionscadail agus tionscnaimh iomadúla ar fud na tíre, ar a raibh oideachas, bóithre, iompar poiblí, seirbhísí sláinte, tithí ocht shóisialta, forbairt tuaithe, an tionscal, seirbhísí uisce agus dramhaíola, cúram leanaí agus forbairt áitiúil.