BMW
S&E
HCI

An Creat Náisiúnta Straitéiseach Tagartha

Leagtar amach an treo infheistíochta do Chiste Sóisialta na hEorpa agus don Chiste Eorpach um Fhorbairt Tuaithe sna seacht mbliana atá amach romhainn go dtí 2013 le Straitéis Náisiúnta na hÉireann ó thaobh Chistí Struchtúracha an Aontais Eorpaigh.

Sa Chreat Náisiúnta Tagartha Straitéiseach (NSRF), leagtar amach an comhthéacs polasaí trína bhféadfar an maoiniú a bheidh ar fáil d’Éirinn faoin gCuspóir um Iomaíochas agus Fostaíocht Réigiúnach sa tréimhse 2007-2013 tríd an gCiste Eorpach um Fhorbairt Tuaithe (ERDF) agus trí Chiste Sóisialta na hEorpa (ESF) a fheidhmiú.